PRIJS ANNE PETERS, JENNY SEYNAEVE EN RUDI DAEMS – ONTVANGST LEUVENSE SENIOREN

Back

62 deelnemers (+ 2 op 9 holes , + 8 senioren voor ontvangst Leuvense senioren)

  • reeks 1 (tot 26.4)
    Marc Van Rensbergen, JM Stassen, Cydi Roten, Philippe Moerman
  • reeks 2 (van 26.5)
    Patrick Op De Beeck, Veerle Denef, Myriam Simoens, Dre Van Brussel, Suzanne Peeters
  • Nearest: JM Stassen en Ann Es