World Handicap System (WHS)

Vanaf 3 november zal je World Handicap Index je officiële Handicap Index worden en vervalt je EGA Hcp.

 

Waarom eigenlijk een WHS? Het huidig systeem werkt toch prima?

De achterliggende gedacht om een Wereld Handicap Systeem in te voeren is geweest dat het eigenlijk raar is dat we wel allemaal dezelfde spelregels gebruiken, maar niet hetzelfde handicapsysteem. Omdat spelers steeds mobieler worden, is dat alsmaar duidelijker geworden en daarom hebben de R&A en de USGA ook op dit vlak de handen ineen geslagen en zijn ze tot dit nieuwe systeem gekomen.

Het nieuwe WHS in 6 hoofdpunten samengevat!

  • DE BASIS  

Je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je 8 beste ‘scores’ over je laatste 20 qualifying ronden.

Daarom is het belangrijk om regelmatig te spelen en een ronde zo goed mogelijk af te maken. Je kan dit via een wedstrijd doen of via een Extra Day Score. Het uitspelen van je ronde is van belang want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 scores, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter resultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.

Aan de hand van je Stableford Score wordt berekend wat je dagresultaat is. Een dagresultaat kan je vergelijken met wat je handicap die dag zou zijn. Dat noemen we de zgn. Score Differential of SD. Net zoals je handicap, ronden we de SD af op 1 decimaal. Kort gezegd, indien we je score opnieuw uitrekenen op basis van je SD als hcp komen we op 36 ptn uit.

  • SHOW CALCULATIONS VIA DE APP EN I-GOLF

Je kunt je toekomstige WHS-handicap niet eenvoudig zelf berekenen, maar via de GV App of I-golf krijg je je WHS-Handicap steeds te zien. Klik door op je laatst behaalde handicap index en duid ‘show calculation’ aan. Hier laten we zien welke mechanismen bepalen hoe je laatste nieuwe WHS index tot stand is gekomen. Scroll naar beneden en dan krijg je een tabel te zien met jouw 20 laatste qualifying scores. In deze tabel zijn je 8 beste scores aangeduid met een kleurtje. Zo kan je zien welke 20e score afvalt als je een nieuwe qualifying rond gaat spelen en zelf inschatten wat het effect kan zijn van deze nieuwe score op je hcp.

Bij het WHS leidt een ronde die beter is dan je handicap vaak, maar niet per definitie, tot een daling van je handicap. Als ze niet bij de beste 8 behoort van de laatste 20 zal de score, op dat moment, geen invloed uitoefenen.

  • NEGEN HOLES OF MEER

Een score van 9 holes of meer wordt steeds herrekend naar een resultaat over 18 holes.

Na de invoering van het WHS mag iedereen (ook spelers met een handicap van 4,4 en lager) qualifying ronden spelen, ook over 9 of meer holes. Ook kan iedereen na de invoering van het WHS meedoen aan qualifying wedstrijden, ook wedstrijden over 9 of meer holes. Een qualifying kaart of wedstrijd spelen over bijvoorbeeld 12 of 14 holes? Het behoort na de invoering van het WHS tot de mogelijkheden, maar er zijn voorwaarden aan verbonden.

  • MAXIMUM SCORE OF NIET UITSPELEN VAN HOLE?

Indien je reeds veel slagen gedaan hebt op een hole en deze nog steeds niet uitgespeeld hebt, is het belangrijk om te weten welke je maximum score is op een hole. De maximum score voor een hole is de laagste score die geen punten meer oplevert in Stableford en hangt af van de PAR en het aantal strokes dat je krijgt op die hole.

Bijvoorbeeld: Op een par 4 krijgt een speler 1 stroke, indien hij 5 slagen nodig heeft om uit te holen, krijgt hij 2 punten, indien hij er 6 nodig heeft krijg hij 1 punt, vanaf 7 slagen krijgt hij geen punten meer voor de hole. Zijn maximum score voor die hole is dus 7. Voor de speler die 2 strokes krijgt, is de maximum score 8 slagen. Deze maximum score maakt deelt uit van al je gespeelde scores en worden in Stableford uitgerekend om ze te gebruiken voor het bepalen van je Score Differential en handicap Index.

Indien je een hole niet uitspeelt of je hebt de maximum score bereikt op die hole, vul je geen score in maar zet je een streep op de scorekaart.

  • VORMVERLIES EN EXTREEM GOEDE SCORES

Als er 20 of meer scores in je handicapgeschiedenis zitten, zal je WHS-handicap bij tijdelijk vormverlies niet extreem snel stijgen. Bij minder dan 20 scores in je geschiedenis is dat wel mogelijk. De zgn. ‘soft en hard cap’ gaan ervoor zorgen dat je hcp niet te snel uit de bocht vliegt.

Een extreem goede ronde wordt beloond met een extra verlaging van een handicap. Indien je Score Differential 7 punten of meer dan 7 punten lager uitkomt dan je Handicap Index spreken we van een ‘Exceptional score’. Dit is een score van 43 punten of meer. De nieuw berekende hcp krijgt dan een extra verlaging van 1 punt. Indien je SD 10 punten of meer dan 10 punten lager uitkomt dan je Handicap Index, heb je een ‘Exceptional score’ van 46 punten of meer en wordt je nieuw uitgerekende hcp met 2 punten verlaagd. De verlaging -1 of -2 wordt verrekend op de huidige score en alle 19 voorafgaande scores. Dit mechanisme moet ervoor zorgen dat beginnende spelers of jeugdspelers snelle in hcp kunnen dalen.

  • OOK EEN VRIJE RONDE KAN TELLEN VOOR JE WHS INDEX VIA EDS

Een Extra Day Score of EDS laat je toe om een ‘vrije ronde’ te laten meetellen voor je WHS Index. Dit is precies de visie van het nieuwe wereld handicap systeem. De gedachte is dat zoveel mogelijk rondes geregistreerd worden om een betere benadering te geven van het spelniveau.

Wil je graag meer informatie? Klik hier voor de vereenvoudigde uitleg voor de spelers. Voor vragen kan je terecht bij whs@golfbelgium.be