Regen of geen regen…

Regen of geen regen…    golfen doen we altijd.