Wat te doen bij onweer op de golfbaan..

Veel discussie en verwarring omtrent onweer op de golfbaan dezer dagen.

Velen vroegen zich af of een lid zelf verantwoordelijk wordt geacht voor zijn eigen inschatting en wanneer de baan effectief te verlaten.
Of hij/zij moet wachten op een instructie van iemand uit de organisatie?

Welnu, het eerste aangehaalde is officieel het enige correcte.
Natuurlijk zal er soms ook getoeterd worden in wedstrijden indien er iemand van de wedstrijdcommissie aanwezig is, dit is niet altijd het geval.

In alle gevallen blijft iedere speler in eerste instantie aansprakelijk voor zijn eigen veiligheid.
In geen enkel geval kan de golfclub aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade.

Het toeteren in wedstrijden:

  • 1 aanhoudende toon van de sirene:
    Het spel onmiddellijk onderbreken, bal markeren, schuilen en ter plaatse wachten
  • 3 aanhoudende tonen:
    Het spel onmiddellijk onderbreken, bal markeren en naar het clubhuis keren. De baan wordt tijdelijk gesloten.
  • terug 1 aanhoudende toon:
    Het spel mag hervat worden.

Sowieso bij felle regen/onweer/bliksem rekenen we nooit een onrechtmatige opgave.
Het is niet dat er ‘mag’ gestopt worden met spelen in geval van bliksemdreiging, het moet zelfs!
Bij het verlaten van de baan, laat je jouw golftas en/of golfkar staan en laat je de bal liggen waar deze ligt na je laatste slag.

Maar wanneer spreken we over bliksemdreiging?

Tel je 10 seconden of minder tussen de bliksem en donder? Dan is het onweer al gevaarlijk dichtbij.

Stel dat het onweer jou overvalt, je slechts 5 seconden telt tussen bliksem en donder, en je geen schuilplaats vindt?
In deze situatie dien je de hurkzit aan te nemen. Maak het contact met de grond zo klein mogelijk en hurk neer met je voeten tegen elkaar.
Ga zeker niet op de grond liggen! Hoe groter het contact met de grond, hoe groter de kans dat een blikseminslag je raakt via de grond of via een hoge constructie door de grond.

Blijf ook op meer dan 3 meter afstand van geleide materialen (hekken, lichtmasten, palen).
Zoek geen bosranden op, blijf desnoods in het bos maar liefst op een open plek, en maak je zo klein mogelijk (nooit naast een solitaire boom).
Doe je paraplu niet open en blijf niet in groepjes staan.


CONCLUSIE

Gebruik je gezond verstand, ieder waakt over zijn eigen veiligheid en verlaat tijdig de golfbaan bij onweer richting clubhuis.
En neem zeker geen onnodige risico’s!