Een nieuwe dag, een nieuwe begeleiding …

Een onderdeel van de begeleiding was het approachen naar de green.

De bedoeling is om de bal zo kort mogelijk bij de vlag te leggen om de kans op een single put te verhogen.