SENIORENREIZEN 2022

Beste senior,

In 2022 richt het seniorencomité 2 golfreizen, met overnachting, naar het buitenland in. We trachten zoveel mogelijk senioren de kans te geven deel te nemen aan (minstens) 1 van de 2 reizen. Niettegenstaande dit nobel doel, zijn de plaatsen beperkt en mogelijk moeten we rekening houden met meer vraag dan aanbod. In dit geval zullen de organisatoren, steunend op de voorrangsregels, opgesteld door het seniorencomité, een rangorde maken en de communicatie met betrokkenen verzorgen.
Dit gegeven mag echter niet tot gevolg hebben dat je je niet moet/mag kandidaat stellen, zelfs voor deelname aan de 2 reizen. In dit laatste geval vragen we wel om je voorkeursreis aan te duiden op het inschrijvingsformulier.
NB: De deelnemers die geselecteerd werden in 2020 voor Roermond,  zijn automatisch geselecteerd voor dezelfde reis in 2022.

Reis 1:  ROERMOND  –  8 TOT 10 JUNI 2022  –  de ganse voorstelling met de prijzen vind je hier:  KLIK HIER VOOR ROERMOND
Reis 2: DE PEEL – 8 TOT 10 AUGUSTUS 2022  – de ganse voorstelling met de prijzen vind je hier :  KLIK HIER VOOR DE PEEL

Geïnteresseerd in 1 of beide reizen ?  Gebruik onderstaande inschrijvingsformulier
INSCHRIJVINGSFORMULIER ROERMOND
INSCHRIJVINGSFORMULIER DE PEEL

Graag ingevuld (op welke manier ook) bezorgen aan herman.mols@pandora.be  of   janclaessens1@telenet.be   voor  15 februari 2022!!!

Herman Mols en Jan Claessens, namens het seniorencomité van Winge GCC

Deze partners helpen jullie alvast naast de course: