SENIORENREIZEN 2020

Update 16/04/2020

Gezien de huidige onzekere situatie voor de nabije toekomst wat het golfspel en reizen naar het buitenland betreft en de wetenschap dat een seniorenreis in juni zeker geen sociaal hoogtepunt kan worden gezien de toekomstperspectieven, heeft het seniorencomité, in samenspraak met het hotel en de golfbanen in Nederland en Duitsland, beslist om de reis van ROERMOND UIT TE STELLEN NAAR 2021. De datum is ondertussen al vastgesteld op 9-11 juni 2021.
Hoe de golfreis er in 2021 precies zal uitzien, staat nog niet vast (de 2e dag op Herckenbosch ligt al wel vast). Ook de prijs en de te spelen banen op dag 1 en dag 3 moeten opnieuw worden vastgelegd. Meer info mogen jullie verwachten op de nieuwjaarsreceptie van 2021… jullie moeten voorlopig niets doen ! 
Alle gestorte voorschotten zullen de volgende weken integraal worden teruggestort.
Diegenen die geselecteerd waren voor Roermond 2020, hebben absolute voorrang voor Roermond 2021, wat ook in het seizoen 2020 nog gebeurt.
In de hoop dat jullie zich kunnen vinden in deze beslissing, die genomen is met de gezondheid van onze groep als absoluut gegeven.

NB : de reis naar Drenthe gaat op dit ogenblik nog gewoon door. Mocht ook hier verandering in komen, dan zullen jullie zo spoedig mogelijk worden ingelicht !

 

 

 

 

 

 

 

Beste senior,

In 2020 richt het seniorencomité 2 golfreizen, met overnachting, naar het buitenland in. We trachten zoveel mogelijk senioren de kans te geven deel te nemen aan (minstens) 1 van de 2 reizen. Niettegenstaande dit nobel doel, zijn de plaatsen beperkt en mogelijk moeten we rekening houden met meer vraag dan aanbod. In dit geval zullen de organisatoren, steunend op de voorrangsregels, opgesteld door het seniorencomité, een rangorde maken en de communicatie met betrokkenen verzorgen.
Dit gegeven mag echter niet tot gevolg hebben dat je je niet moet/mag kandidaat stellen, zelfs voor deelname aan de 2 reizen. In dit laatste geval vragen we wel om je voorkeursreis aan te duiden op het inschrijvingsformulier.

Reis 1:  ROERMOND  –  10 TOT 12 JUNI 2020  –  de ganse voorstelling met de prijzen vind je HIER VOOR ROERMOND
Reis 2: DRENTHE  –  9 TOT 12 AUGUSTUS 2020  – de ganse voorstelling met de prijzen vind je HIER VOOR DRENTHE !

Geïnteresseerd in 1 of beide reizen ?  Inschrijving via het inschrijvingsformulier dat je HIER VOOR HET INSCHRIJVINGSFORMULIER !vindt.

Graag ingevuld (op welke manier ook) bezorgen aan herman.mols@pandora.be  of   janclaessens1@telenet.be   voor  25 januari 2020 !!!

Herman Mols en Jan Claessens, namens het seniorencomité van Winge GCC