SENIORENREIZEN 2020

Beste senior,

In 2020 richt het seniorencomité 2 golfreizen, met overnachting, naar het buitenland in. We trachten zoveel mogelijk senioren de kans te geven deel te nemen aan (minstens) 1 van de 2 reizen. Niettegenstaande dit nobel doel, zijn de plaatsen beperkt en mogelijk moeten we rekening houden met meer vraag dan aanbod. In dit geval zullen de organisatoren, steunend op de voorrangsregels, opgesteld door het seniorencomité, een rangorde maken en de communicatie met betrokkenen verzorgen.
Dit gegeven mag echter niet tot gevolg hebben dat je je niet moet/mag kandidaat stellen, zelfs voor deelname aan de 2 reizen. In dit laatste geval vragen we wel om je voorkeursreis aan te duiden op het inschrijvingsformulier.

Reis 1:  ROERMOND  –  10 TOT 12 JUNI 2020  –  de ganse voorstelling met de prijzen vind je HIER VOOR ROERMOND
Reis 2: DRENTHE  –  9 TOT 12 AUGUSTUS 2020  – de ganse voorstelling met de prijzen vind je HIER VOOR DRENTHE !

Geïnteresseerd in 1 of beide reizen ?  Inschrijving via het inschrijvingsformulier dat je HIER VOOR HET INSCHRIJVINGSFORMULIER !vindt.

Graag ingevuld (op welke manier ook) bezorgen aan herman.mols@pandora.be  of   janclaessens1@telenet.be   voor  25 januari 2020 !!!

Herman Mols en Jan Claessens, namens het seniorencomité van Winge GCC