Richtlijnen voor Practice, Chippinggreen, Puttinggreen & Golfprofessionals

Hieronder de richtlijnen voor als je wenst ballen te slaan of wenst te oefenen op de puttinggreen. Ook hier moet je ten allen tijde een reservatiebewijs hebben.

PRACTICE

Als je wenst te komen practicen moet je ook een reservatie maken. Ook als je een teetime hebt gereserveerd op één van de parcours.

 • Je kan enkel voor 20 minuten reserveren. De matten zijn genummerd en gelieve direct naar jouw gereserveerde plaats te gaan.
 • Gelieve niet samen te scholen.
 • De practice wordt ook éénrichtingsverkeer. Er zal bewegwijzering voorhanden zijn maar gelieve deze altijd te respecteren.
 • Alvorens je een mandje ballen neemt, ben je verplicht je handen én het mandje te desinfecteren.
 • De ballen zullen altijd worden ontsmet door onze CaddyMaster.
 • Na je oefensessie, neem je je leeg mandje mee, dit volgens de aangeduide richting & plaats je je mandje terug.


PUTTING- & CHIPPING GREEN

Als je wenst te komen putten en/of chippen moet je ook een reservatie maken. Ook als je een teetime hebt gereserveerd op één van de parcours.

 • Je kan enkel voor 20 min reserveren.
 • Maximaal 5 personen per sessie beschikbaar.
 • Gebruik van eigen ballen.
 • Gelieve niet samen te scholen.

PRO’S

De agenda’s van onze golfprofessionals zullen beschikbaar zijn vanaf dinsdag 5 mei.

 • Enkel 1 op 1 les of per koppel.
 • Groepstrainingen zijn nog steeds niet toegelaten. We zullen zo snel als mogelijk communiceren wanneer dit wel mogelijk is.

ALGEMEEN

 • Zorg ervoor dat je altijd en overal de algemene en nog steeds geldende regels van Social Distancing in acht neemt.
 • Alle banken en stoelen zijn, indien mogelijk, verwijderd. We vragen om niet plaats te nemen op de nog resterende vaste banken.
 • Tevens zijn alle vuilbakken weggehaald of afgesloten. Mogen we bijgevolg dan ook vragen jullie restafval mee te nemen naar huis? Dank je wel.
 • Alle medewerkers van Winge Golf hebben het recht om mensen aan te spreken bij het niet naleven van de opgelegde voorwaarden. Indien nodig kunnen en mogen zij vragen om het domein te verlaten bij één of meerdere overtredingen. In dergelijke gevallen kunnen en zullen sancties helaas volgen. Solidariteit is de norm.